Najava turnira – Srebrno jezero

Od 17. juna do 24. juna održavaće se turniri na Srebrnom jezeru. U sklopu ovog šahovskog festivala održavaće se više turnira o kojima možete pročitati u raspisu, kao i o ostalim tehničkim detaljima. Festival obuhvata turnire za igrače sa različitim nivoima rejtinga, kao i blic i atomac turnir.