Završeni kategorni turniri

Šahovski savez Novog Sada organizovao je turnire za sticanje I, II, III i IV kategorije od dana 13.02.2019. godine u prostorijama NŠK-a. Igrači su bili oslobođeni kotizacije, a rekvizite je obezbedio organizator.

Novaković Stefan, Leskovac Nikola i Stakić Aleksandar su osvojili drugu kategoriju. Džuklevski Aleksa, Zavišić Ognjen, Cvetković Miloš, Bajčeta Vukašin i Kožul Oliver su osvojili treću kategoriju!

Konačan plasman na turniru za osvajanje druge kategorije
1. Novaković Stefan 8
2. Leskovac Nikola 7.5
3. Stakić Aleksandar 7.5
4. Hornjak Vladimir 6.5
5. Džuklevski Aleksa 5
6. Spasenić Konstantin 4
7. Zavišić Ognjen 4
8. Cvetković Miloš 4
9. Bajčeta Vukašin 3.5
10. Kožul Oliver 3
11. Milicaj Janko 2