SUDIJSKI SEMINAR ZA STICANJE ZVANJA OPŠTINSKOG I REGIONALNOG i NACIONALNOG SUDIJE – U PANČEVU

PLAN I PROGRAM SEMINARA ZA STICANJE ZVANJA OPŠTINSKOG I REGIONALNOG i NACIONALNOG SUDIJE


Uuorganizaciji ŠSV i saradnji sa Šk Aljehin koji će se održati u Pančevu u sali šah kluba dana

 1. mart 2020. – nedelja u 10,00 čas predavanja i 22. mart. 2020. nedelja ispit u 10,00h.
  Teme koje se obrađuju na seminaru su:
 2. FIDE pravila igre
 3. Turnirski sistemi
 4. Pravilnik o kategorizaciji igrača
 5. Opšti pravilnik ekipnih takmičenja
 6. Pravilnik o registraciji ŠSV
 7. Pravilnik o šahovskim sudijama
 8. Osnovi parovanja kompjuterom
 9. Upotreba digitalnih šahovskih satova i konsultacije
 10. Pravilnik o međunarodnim titulama FIDE
 11. FIDE rejting pravila
 12. Osnovi parovanja kompjuterom

-Teme 9, 10, 11 su obavezne samo za kandidate za regionalne i nacionalne sudije. Kandidati za opštinske sudije polažu samo opšte testove ili eventualno samo usmeno. Kandidati za regionalne i nacionalne sudije polažu prvo opšte testove pa eventualno pismeni zadatak. Učesnici seminara za sudije mogu ako žele da se prijave da u posebnom terminu
pohađaju kurs i da polažu ispit iz poznavanja programa za parovanje snjiss manager. Kandidat koji ne položi prve (opšte) testove ne može nastaviti sa polaganjem i smatra se da je pao na ispitu. Kotizacija za učešće na seminaru je 2.500,00 dinara za kandidate za opštinskog sudiju a
za kandidate za regionalne sudije je 3.000 dinara a za kandidate za nacionalnog sudiju je 3.500 din. Pravo učešća za zvanje opštinskog sudije imaju svi prijavljeni punoletni kandidati članovi šahovske organizacije a za zvanje regionalnog i nacionalnog sudije kandidati moraju imati jednu godinu dotadašnjeg sudijskog staža i da su sudili najmanje 4 meča u ligama Vojvodine ili pojedinačne turnire opštinskog ili regionalnog ranga.
Polaznici će dobiti štampani materijal i kompakt disk za pripremanje ispita. Kotizacija se može uplatiti u gotovom na početku seminara ili preko računa na žiro račun ŠSVojvodine sa naznakom za seminar.
Predviđeno je da se predavanja održe u subotu 15. marta 2020. sa početkom u 10,00 čas . Ispit je marta 2020. u 10,00 na istom mestu. Kandidati nisu obavezni da prisustvuju predavanjima, jedino se svi moraju prijaviti pre početka seminara i uplatiti kotizaciju.
Predavanje će se održati u sali ŠK Aljehin. Seminar vodi Zoran Stanimirović međunarodni sudija a predavač je i Velibor Ćirjanić međunarodni sudija. Prijave se primaju na tel 0648394206 Stanimirović Zoran i na e-mail zorns99@gmail.com ili sahovskisavezvojvodinens@gmail.com
Materijali za učenje i ispitna pitanja mogu se skinuti i sa interneta na sajtu http://chessnovisad.in.rs/sudije-seminari/. Da bi se na vreme znao broj učesnika potrebno je da se zainteresovani prijave najkasnije do 13. 03. 2020. Seminar će se održati ako se prijavi i kotizaciju uplati najmanje 10 polaznika Za bliža obaveštenja o lokaciji sale za seminar možete pozvati na telefon 061 3053 137 – Predrag Tomin.

Autor: Zoran Stanimirović, predsednik ŠSV