99 GODINA POSTOJANJA NOVOSADSKOG ŠAHOVCKOG KLUBA

NOVOSADSKI ŠAHOVSKI KLUB je osnovan 12.02.1922.godine

Istorijat

Svima je manje-više poznato da je Novosadski šahovski klub naš najstariji šahovski klub, kada se gleda kontinuitet u psotojanju i radu i pod istim imenom, koji bez prekida postoji i radi već punih 99 godina. Naravno, na ovim našim širim i užim prostorima, šah se igrao i organizovao i mnogo ranije, ali je, sigurno je vrlo malo primera da jedan šahovski, i uopšte, sportski kolektiv od svog zvaničnog nastanka toliko dugo opstaje i radi bez prestanka. Prvi pouzdani tragovi organizovanog šaha u Novom Sadu, datiraju od 1880. godine (što bi se takođe moglo uzeti kao osnivanje Novosadskog šahovskog kluba,), kada je, zahvaljujući dr Jožefu Noi (Joszef dr Noa), tadašnjem priznatom sudiji, prvi put osnovan šahovski klub u Novom Sadu.

Međutim, ti prvi koraci su bili dosta nestabilni, tako da je Novi Sad, tek iz četvrtog puta dobio jedan stabilan i organizovan način šahovskog života. To se dogodilo 12. februara 1922. godine u prostorijma hotela „Carica Jelisaveta“ (današnji hotel „Vojvodina“), kada je osnovan sadašnji Novosadski šahovski klub. Inicijatori osnivanja kluba su bili Jovan Rajković (prvi predsednik kluba), Žarko Ognjanović i Boško Mešterović. Od tada, popularni NŠK, predstavlja perjanicu organizovanog šahovskog rada na našim prostorima, a često i kvaliteta kroz vrhunske rezultate, takmičarskim aktivnostima i svojim članstvom.

Dragocena je činjenica da je sačuvan i originalni Zapisnik sa osnivačke skupštine NŠK-a iz 1922. godine.

Od svog osnivanja, NŠK je svake godine (osim ratnog perioda 1941-44) učestvovao na svim organizovanim ekipnim takmičenjima i bio organizator i učesnik u organizaciji mnogih velikih šahovskih turnira i manifestacija (međunardni velemajstroski turniri, pojedinačna prvenstva države i mnoge druge manifestacije).

Veliki doprinos, članovi NŠK-a su dali i u organizovanju 29. Šahovske Olimpijade, 1990. godine u Novom Sadu.

Više informacija o istorijatu, rezultatima i dostignućima Novosadskog šahovskog kluba i njegovim člnovima pročitajte u sledećem sažetku: