Шаховски савез Новог Сада

Николе Пашића 26, 21101 Нови Сад

број телефона канцеларије: +38121452632

број телефона секретара: +381600400807

мејл: sahovskisavezns@gmail.com

рачун: 340-1834-54

ПИБ: 101644825